Persondatapolitik

Det er veldig viktig for oss at du kan opprettholde personvernet ditt. I alle våre prosesser innen databehandling (f.eks. innsamling, behandling og avsløring) opererer vi i samsvar med lovbestemmelsene i den europeiske og norske databeskyttelseslovgivningen.

Denne personvernerklæringen gir deg en oversikt over hvilke av dine data som etterspørres på våre nettsider, på hvilken måte disse dataene brukes og utleveres, på hvilken måte du kan få informasjon om dataene du har gitt oss, og hvilke sikkerhetstiltak vi tar for å beskytte dataene dine.

1. Hvem er kontaktperson / behandlingsansvarlig?

Behandlingsansvarlig er ansvarlig for alle databehandlingsprosesser som finner sted på våre nettsider.

TecTake AS
Fjordalleen 16
0250 Oslo

I samsvar med lovkravene har vi valgt en behandlingsansvarlig. Du kan kontakte denne på datenschutz@tectake.de.

[Tilbake til toppen]

2. Hvilke data trenger vi fra deg for å bruke nettsidene våre? Hvilke data samles inn og lagres når du bruker nettsidene våre?

Personopplysninger er all informasjon knyttet til en allerede identifisert eller identifiserbar fysisk person ("en registrert person"), slik som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, bankdetaljer og din IP-adresse.

Vi samler og bruker i utgangspunktet kun våre brukeres personopplysninger i den grad det er nødvendig for å tilby et funksjonelt nettsted, innhold og tjenester. Innsamling og bruk av personopplysninger fra våre brukere skjer regelmessig kun med brukerens samtykke. Unntak gjelder i tilfeller hvor det av reelle grunner ikke har vært mulig å innhente forhåndssamtykke og hvor databehandlingen er tillatt som følge av lovverket.

Bruksdata

Når du bruker våre nettsider, logges dataene dine, mens selve lagringen kun tjener interne systemrelaterte og statistiske formål, såkalte bruksdata:


1. Informasjon om typen nettleser og versjonen som brukes
2. Hvilken oppløsning nettsiden åpnes med
3. Brukerens operativsystem og tilleggsdata om enheten som brukes
4. Brukerens IP-adresse
5. Varighet av tilgang
6. Internett-sider hvorfra brukerens system kommer inn på nettsiden vår
7. Internett-sider som åpnes av brukeren på vår nettside

Disse dataene lagres også i systemets loggfiler. Dataene lagres ikke sammen med andre personopplysninger fra brukeren.

Rettsgrunnlaget for midlertidig lagring av data og loggfiler er art. 6 stk 1 lit. f GDPR. Den midlertidige lagringen av IP-adressen i systemet er nødvendig for å gjøre det mulig å levere nettsiden til brukerens datamaskin. For dette formålet må brukerens IP-adresse lagres så lenge besøket varer.

Lagringen i loggfiler er gjort for å sikre funksjonaliteten til nettstedet. I tillegg bidrar disse dataene til å optimalisere nettstedet og sikre sikkerheten til våre informasjonsteknologisystemer. I denne sammenhengen brukes ikke dataene til analyse i forbindelse med markedsføringsformål. For dette formålet ligger vår legitime interesse i behandling av data i samsvar med § 6 ledd 1 lit. f GDPR.

Vi sletter dataene så snart det ikke lenger er nødvendig for formålet med innsamlingen. I tilfeller hvor data må registreres for å levere nettsiden, er dette tilfellet når det aktuelle besøket er avsluttet. Når dataene er lagret i loggfiler, slettes de senest syv dager etter. Ekstra lagring er mulig. I dette tilfellet blir brukernes IP-adresser lagret eller fremmedgjort slik at den tilgjengelige klienten ikke lenger kan bli funnet.

Registrering av data for å levere nettsiden og lagring av data i loggfiler er helt nødvendig for driften av nettstedet. Det er ikke mulig for brukeren å protestere mot dette.

Registrering

På nettstedet vårt lar vi brukere registrere seg ved å oppgi personopplysninger. Dataene legges inn i en inndatamaske og overføres til oss og lagres av oss. Følgende data behandles i registreringsprosessen:

- Navn
- Virksomhet
- E-postadresse
- Adresse
- Fødselsdato (Erklæring kreves kun ved kjøp via tjenesteleverandøren Klarna)
- Telefonnummer

Ved registreringstidspunktet lagres også dato og tidspunkt for registrering.

Når du har krysset av for inndatamasken under registreringen, bekrefter du at du har lest vår personvernerklæring og har fullført registreringsprosessen ved å trykke "send" i inndatamasken og samtykker dermed til at dataene dine brukes til følgende formål:

- Behandle bestillinger
- Sende nyhetsbrev
- Organisere nettsiden

Det rettslige grunnlaget for å behandle data ligger i brukerens samtykke i henhold til § 6 ledd 1 lit. f GDPR.

Hvis registreringen tjener oppfyllelsen av en kontrakt som brukeren er part i, eller tjener gjennomføringen av pre-kontraktuelle tiltak, gjelder et ytterligere rettslig grunnlag for behandling av opplysningene i henhold til art. 6 stk. 1 lit. b GDPR.

Vi sletter dataene så snart det ikke lenger er nødvendig for formålet med innsamlingen. Dette er tilfellet for dataene som samles inn under registreringsprosessen hvis du har tilbakekalt bruken av dataene dine til oss. Her må du kontakte vår kundeservice: mail@tectake.no.

Dette er tilfellet for dataene som samles inn under registreringsprosessen for å oppfylle en kontrakt eller for å utføre pre-kontraktuelle tiltak dersom dataene ikke lenger er nødvendige for å gjennomføre kontrakten. Etter kontraktsinngåelse kan det også være nødvendig å lagre avtalepartenes personopplysninger for å overholde kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser.

Dersom dataene er nødvendige for å kunne oppfylle kontrakten eller iverksette pre-kontraktuelle tiltak, vil det kun være mulig å slette dataene på forhånd dersom det ikke er kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser som står i veien for å kunne slette dataene.

Kontaktskjema

På nettsiden vår har vi et kontaktskjema klart for deg som du enkelt og greit kan bruke for å komme i kontakt med oss elektronisk og dermed sende oss forespørselen din. Vi samler kun inn navn og e-postadresse via kontaktskjemaet. Det er valgfritt om du vil legge inn telefonnummeret ditt.

Alternativt kan du også komme i kontakt med oss ved å skrive til vår e-postadresse. I dette tilfellet vil personopplysningene fra brukeren som sendes via e-post bli lagret.

Vi bruker kun opplysningene dine til å behandle forespørselen din, og for dette formålet kan vi komme i kontakt med deg via kontaktinformasjonen som er oppgitt. Vi bruker ikke disse dataene til reklameformål, og de blir ikke gitt videre til tredjeparter.

Det rettslige grunnlaget for å behandle dataene som sendes via kontaktskjemaet eller via e-post er Art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Hvis registreringen tjener formålet med å inngå en kontrakt, gjelder et ytterligere rettslig grunnlag for behandling av opplysningene i henhold til art. 6 stk. 1 lit. b GDPR.

Vi behandler kun disse personopplysningene fra inndatamasken for å behandle kontaktforespørselen. Hvis du kontakter oss per post, inkluderer dette også den nødvendige legitime interessen i behandlingen av dataene.

Vi sletter dataene så snart det ikke lenger er nødvendig for formålet med innsamlingen. Dette er tilfellet for personopplysningene fra inndatamasken i kontaktskjemaet og for de som er sendt på e-post når samtalen med den aktuelle brukeren er avsluttet. Samtalen er avsluttet når det av omstendighetene kan utledes at de aktuelle fakta er endelig avklart.

Dersom brukeren kontakter oss via kontaktskjemaet eller e-post, kan brukeren når som helst protestere mot at vi lagrer personens personopplysninger. I et slikt tilfelle kan samtalen ikke fortsettes. Hvis du ønsker å protestere mot at vi bruker dataene dine, må du kontakte vår kundeservice: mail@tectake.no .

Alle personopplysninger som er lagret i den perioden det er tatt kontakt med oss vil i dette tilfellet bli slettet.

[Tilbake til toppen]

3. Hvordan brukes dataene mine og, hvis aktuelt, videreformidles til tredjeparter, og til hvilket formål?

Vi bruker personopplysningene du har gjort tilgjengelig for å svare på dine henvendelser, for å behandle bestillingen din i vår nettbutikk og for teknisk organisering av nettsidene våre. For verifisering av betalingsevnen din bruker vi kun dataene dine dersom du foretar en forskuddsbetaling i bestillingen din, f.eks. når du bestiller på regning.

Utlevering, salg eller annen overføring av dine personopplysninger til tredjepart skjer kun dersom utleveringen er nødvendig for å fullføre kontrakten eller for fakturering eller for innkreving av gebyrer (f.eks. fraktselskaper og betalingstjenesteleverandører), eller hvis du har gitt uttrykkelig uttrykk for samtykke til det. I tillegg har vi rett til å videreformidle personopplysninger dersom det dreier seg om inkasso.

Det rettslige grunnlaget for å kunne overføre data til en tredjepart med det formål å gjøre opp en kontrakt eller for å gjøre oppgjør er art. 6 stk. 1 lit. b GDPR og for offentliggjøring i lovpålagte tilfeller er det art. 6 stk. 1 lit. c GDPR.

Klarna - kjøp på regning

I samarbeid med Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (heretter referert til som "Klarna"), tilbyr vi deg å kjøpe på konto og med en avdragsordning som betalingsalternativ i vår nettbutikk. Her videreformidles personopplysningene du har oppgitt ved bestilling via et grensesnitt til Klarna med det formål å gjennomføre betalingen. Klarna sjekker og evaluerer dine dataoppføringer og opprettholder en datautveksling med andre selskaper og kredittbyråer dersom det er en legitim interesse. Dine opplysninger om personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med gjeldende personvernforordning og tilsvarende detaljene i Klarnas personvernerklæring.

Hvis du bestemmer deg for å bruke Klarnas betalingstjenester, ber vi om ditt samtykke til at vi kan sende nødvendige data til Klarna for å fullføre betalingen og bekrefte din identitet og betalingsevne. I Norge kan kredittbyråene nevnt i Klarnas personvernpolicy brukes til å verifisere identitet og betalingsevne.

Klarna lagrer dataene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle kontrakten vi har inngått med deg, eller hvis det er en forpliktelse på grunn av lovpålagte krav til oppbevaring. I tilfeller der Klarna er forpliktet til å lagre dataene dine etter at kontrakten er oppfylt, for eksempel på grunn av hvitvaskings- eller regnskapslovgivning, lagrer Klarna kun dataene dine så lenge det er påkrevd eller foreskrevet i lov for det aktuelle formålet.

Du kan motsette Klarna denne bruken av dine personopplysninger når som helst.

Betalingsbehandling via Stripe

Hvis du bestemmer deg for å betale med kort, vil betalingen bli behandlet gjennom betalingsleverandøren Stripe Payments Europe, Limited (SPEL), 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, D02 H210, Dublin, Irland. Informasjonen som har blitt kommunisert som en del av bestillingsprosessen samt informasjonen om din bestilling vil bli gitt videre til dem. Utleveringen av brukerinformasjonen skjer utelukkende med det formål å behandle betalingen med betalingsleverandøren Stripe.

[Tilbake til toppen]

4. Henvisninger til eksterne tjenester på sosiale medier

På våre nettsider linker vi til følgende sosiale medier: Facebook, Instagram, Pinterest, Google+, YouTube og Twitter. Dette gjøres via et tilsvarende symbol på våre nettsider, som kjennetegnes ved å være samme logo som tilsvarende sosiale medier, og som linker videre til den aktuelle siden for det enkelte sosiale medie. Sosiale plugins (som "liker"-knappen) er ikke inkludert her.

Ingen informasjon om deg sendes til disse tjenestene via våre lenker til sosiale medietjenester. Dette er vanlige hyperkoblinger som ingen vanlig dataoverføring finner sted over. Når du klikker på lenken, blir du ført direkte til vår bedriftsside på det aktuelle sosiale mediet. En dataoverføring skjer kun dersom du er logget inn på din egen brukerkonto på tilsvarende sosiale medier. Du kan deretter linke eller dele innhold fra nettsidene våre direkte med sosiale medier eller henholdsvis se videoer på YouTube-kanalen vår hvis det er YouTube. På denne måten vil de aktuelle sosiale mediene under visse omstendigheter finne ut hvilket innhold du har sett på våre nettsider.

De som er ansvarlige for de sosiale mediene som vi lenker til er utelukkende: for Facebook og medienettstedet: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; for Instagram og medienettstedet: Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA; for Pinterest og medienettstedet: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA; for Google+ og medienettstedet: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; for YouTube og mediets nettsted: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, USA; for Twitter og medienettstedet: Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francis-co, CA 94103, USA; for WhatsApp-delingsknapp: WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Ytterligere informasjon om formålet med og omfanget av datainnsamlingen og om den videre behandlingen og bruken av dine data via sosiale medier finnes i personvernreglene til de ulike sosiale plattformene. Disse er tilgjengelige på internett: Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy Google+ og YouTube: https://www.google.no/intl/no/policies/privacy Twitter: https://twitter.com/privacy WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?l=it&lang=no

Under de nevnte lenkene kan du bl.a. finner også informasjon om innstillingsalternativene for å beskytte personvernet ditt og om dine tilleggsrettigheter i forhold til innsamling, behandling og bruk av dataene dine gjennom relevante sosiale medier.

Du er selv ansvarlig for dataoverføringen til de nevnte sosiale nettverkene, da du ved å logge inn på kontoen din på det aktuelle sosiale nettverket og ved å følge de aktuelle lenkene selv blir aktiv og setter dermed i gang databehandlingen som finner sted senere over det sosiale nettverket.

[Tilbake til toppen]

5. Hvilke sikkerhetstiltak har vi tatt for å beskytte dataene dine?

Vi har tatt mange forskjellige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger i tilstrekkelig omfang og på en adekvat måte.

Våre databaser er beskyttet gjennom fysiske og tekniske tiltak samt prosesstiltak som begrenser tilgangen til informasjonen til spesielt autoriserte personer i henhold til denne personvernerklæringen. Informasjonssystemet vårt er bak en dedikert maskinvarebrannmur for å forhindre at andre nettverk koblet til Internett får tilgang til det. Kun ansatte som trenger opplysningene for å utføre en spesiell oppgave har tilgang til personopplysningene. Våre ansatte har fått opplæring i både sikkerhet og personvernpolitikk.

Når data samles inn og overføres via våre internettsider, bruker vi standardisert SSL-krypteringsteknikk. Personopplysninger overføres innenfor rammen av bestillingsprosessen via SSL-kryptering, som kan gjenkjennes av hengelåssymbolet øverst i nettleseren og i adressefeltet i utvidelsen "https://".

Du bør aldri avsløre passordet du bruker for å få tilgang til nettsidene våre til en tredjepart, og du bør endre dette passordet regelmessig. I tillegg bør du ikke velge det samme passordet for å få tilgang til nettsidene våre som du også bruker på andre internettsider som er beskyttet av passord (e-post, nettbank osv.). Etter at du har forlatt sidene våre, bør du trykke "logg ut" og lukke nettleseren din for å forhindre at uautoriserte brukere får tilgang til brukerkontoen din.

Hvis kommunikasjonen skjer via e-post, kan vi ikke garantere 100 % datasikkerhet.

[Tilbake til toppen]

6. E-postmarkedsføring (f.eks. nyhetsbrev)

For å sende e-post til våre kunder bruker vi tjenesten campaign.plus fra tjenesteleverandøren Campaign.Plus GmbH, Christan-Pleß-Str. 11-13, 63069 Offenbach am Main, Tyskland. Informasjonen nedenfor behandles av Campaign.Plus GmbH på våre vegne og lagres for dette formålet av Campaign.Plus GmbH i Tyskland. Campaign.Plus GmbH bruker dine data utelukkende til å sende og evaluere e-post for markedsføringsformål. Tjenesteleverandørens personvernerklæring finner du på https://www.campaign.plus/datenschutzerklaerung/. Følgende data fra hver inndatamaske brukes til e-postoverføring for markedsføringsformål: - Navn - Mailadresse

For behandling av dataene kreves ditt samtykke fra Campaign.Plus GmbH i forbindelse med registreringen og her henvises det til denne personvernerklæringen. Registrering av e-postmarkedsføring gir et rettslig grunnlag for behandling av data av Campaign.Plus GmbH i henhold til artikkel 6. 1 bokstav a i forbindelse med artikkel 7 GDPR. Opplysningene behandles så snart formålet er oppfylt og behandlingen ikke lenger er nødvendig. Den registrerte e-postadressen lagres så lenge den er registrert for e-postmarkedsføring.

Betalingsbehandling via Stripe

Den registrerte kan når som helst si opp abonnementet og slutte å motta e-postmarkedsføring. For dette formålet inneholder hver e-post en lenke for å avslutte abonnementet. Alternativt kan en e-post sendes til news@tectake.no .

[Tilbake til toppen]

7. Når du bruker nettstedet vårt, lagres informasjonskapsler og sporingspiksler på enheten din. Hva betyr det?

Vi bruker såkalte informasjonskapsler på våre nettsider. Informasjonskapsler er små mengder data i form av tekstfiler som webserveren sender til nettleseren din. De lagres utelukkende på harddisken din. Informasjonskapsler kan alltid bare leses av serveren som tidligere har lagret dem, og den mottar informasjon om hva du har sett på og når på nettsiden vår. Informasjonskapsler i seg selv identifiserer bare datamaskinens IP-adresse og lagrer ikke personlig informasjon, for eksempel navnet ditt. Dataene som er lagret i informasjonskapsler er ikke knyttet til dine personlige data (navn, adresse osv.).

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig. Enkelte elementer på nettstedet vårt krever at den åpnede nettleseren kan identifiseres selv etter en sideendring. Følgende data lagres og overføres her i informasjonskapsler: 1. Språkinnstillinger 2. Varer i handlekurven 3. Påloggingsinformasjon 4. Brukerens session-ID 5. Sist setet kategorier og produkter 6. Ønskeliste 7. Sammenlignede produkter

På våre nettsider bruker vi også informasjonskapsler som gjør det mulig å analysere brukernes surfeatferd.

På denne måten kan for eksempel følgende data overføres: 1. IP-adresse 2. Oppgitte nøkkelord 3. Bruk av nettsidefunksjoner

Brukerdataene som samles inn på denne måten blir pseudonymisert ved hjelp av tekniske tiltak. På denne måten er det ikke lenger mulig å finne data på brukeren. Disse dataene lagres ikke sammen med brukerens øvrige personopplysninger.

Du kan selv bestemme om du vil tillate bruk av informasjonskapsler. For det første, ved å endre nettleserinnstillingene (finnes for det meste under "options" eller "innstillinger" i nettleserens menyer) har du valget mellom å godta alle informasjonskapsler, å bli informert når en informasjonskapsel lagres eller å avvise alle informasjonskapsler.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger ved bruk av teknisk nødvendige informasjonskapsler er art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Formålet med å bruke de teknisk nødvendige informasjonskapslene er å gjøre bruken av nettsider enklere for brukerne. Noen av nettsidens funksjoner kan ikke tilbys uten bruk av informasjonskapsler. Det er nødvendig for disse at nettleseren også kan identifiseres etter en sideendring.

Brukerdataene som samles inn ved hjelp av teknisk nødvendige informasjonskapsler, brukes ikke til å opprette brukerprofiler.

Bruken av analyseinformasjonskapsler gjøres for å forbedre kvaliteten og innholdet på nettstedet vårt. Ved hjelp av analyseinformasjonskapsler finner vi ut hvordan nettsiden brukes og kan dermed hele tiden optimalisere tilbudet vårt. For dette formålet ligger vår legitime interesse i behandlingen av personopplysninger i samsvar med art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Informasjonskapsler lagres på brukerens datamaskin og herfra overføres de til siden vår. Derfor har du som bruker også full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Ved å endre innstillingene i nettleseren din kan du deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler. Du kan slette informasjonskapsler som allerede er lagret når som helst. Det kan også skje automatisk. Hvis informasjonskapsler er deaktivert på nettstedet vårt, kan det hende at det ikke er mulig å bruke alle funksjonene på nettstedet i sin fulle grad.

Noen av våre tjenester bruker også såkalte sporingsfeil eller sporingspiksler. Dette er stort sett bare kodebiter som måler 1x1 piksel og er i stand til å identifisere og gjenkjenne nettlesertypen din ved hjelp av nettleser-IDen – nettleserens individuelle fingeravtrykk. På denne måten kan tjenesteleverandøren se når og hvor mange brukere som har startet piksler, henholdsvis om og når en e-post er åpnet, eller når en nettside er besøkt

For å forhindre nettfeil på nettsidene våre kan du bruke verktøy som webvasker, bugnosys eller AdBlock. For å forhindre nettfeil i vårt nyhetsbrev, bør du fortrinnsvis stille inn e-postprogrammet ditt slik at det ikke vises HTML i meldingene. Du unngår også nettfeil hvis du leser e-postene dine offline. Uten ditt uttrykkelige samtykke vil vi ikke bruke nettfeil til utilsiktet å samle inn personopplysninger om deg og for å overføre slike data til tredjeparter eller markedsføringsplattformer.

[Tilbake til toppen]

8. Bruk av tjenester for markedsførings- og analyseformål

Vi bruker analyse- og markedsføringsprogramvare på våre nettsider. For statistisk og analytisk evaluering av spesifikke data bruker vi følgende analyseverktøy:

- Google Analytics
- HotJar
- Bing-annonser

Her registreres de innsamlede dataene med et pseudonym ved bruk av de aktuelle tjenestene og brukes utelukkende til statistisk analyse. Dataene som registreres via analyseprogramvaren samles ikke inn og kobles sammen for å lage brukerprofiler fra dem. Rettsgrunnlaget for å bruke tjenestene beskrevet nedenfor er artikkel 6 paragraf. 1 lit. f GDPR. Vi har en legitim interesse i å registrere og analysere de statistiske dataene, da de er nødvendige for å opprettholde tilgjengeligheten til og hele tiden optimalisere tjenestene og tilbudene vi har på nettsiden vår for våre kunder. I de enkelte avsnittene for hver av de aktuelle tjenestene i denne personvernerklæringen kan du finne ut hvordan du kan protestere mot analysen av dataene dine.

a) Vi bruker Google Analytics. Hva betyr dette for dataene dine?

Google Analytics Vi bruker Google Analytics på nettstedet vårt, en annonseanalysetjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics bruker såkalte «cookies», tekstfiler som lagres på din datamaskin og som via deg muliggjør en analyse av bruken av nettsiden (jf. 7). Informasjonen om din bruk av nettsiden, som genereres ved hjelp av en informasjonskapsel, overføres vanligvis til en av Googles servere i USA, hvor den også lagres. I tilfelle IP-anonymisering aktiveres på denne nettsiden, vil IP-adressen din bli forkortet av Google, men innenfor EUs medlemsland eller andre parter i avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Hele IP-adressen overføres kun unntaksvis til en av Googles servere i USA, hvor den forkortes. Google vil bruke denne informasjonen på vegne av eieren av dette nettstedet for å analysere din bruk av nettstedet, for å sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet og å gi nettstedets eier tilleggstjenester knyttet til bruken av nettstedet og bruken av Internett. IP-adressen som overføres fra nettleseren din innenfor rammen av Google Analytics vil ikke kobles til andre data fra Google. Ved hjelp av en tilsvarende innstilling av nettleserprogramvaren din kan du forhindre at informasjonskapsler lagres; Vi vil imidlertid påpeke at du i dette tilfellet kanskje ikke kan bruke alle funksjonene til nettstedet i sin fulle grad.

Retten til å protestere I tillegg kan du forhindre Googles innsamling av data generert av informasjonskapsler og som er relatert til din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) samt Googles behandling av disse dataene ved å laste ned og installere nettleserplugin-modulen som er tilgjengelig under følgende lenke (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Som et alternativ til å installere nettleserplugin-modulen, kan du forhindre innsamling av Google Analytics, primært i nettlesere på mobile enheter, ved å klikke på følgende lenke: Deaktiver Google Analytics På denne måten lagres en såkalt opt-out-cookie på enheten din, som i fremtiden hindrer Google Analytics i å samle inn data når du besøker denne nettsiden. Vær oppmerksom på at dersom du velger å slette informasjonskapsler i nettleserinnstillingene dine, kan dette føre til at opt-out-informasjonskapselen fra Google Analytics også blir slettet og om nødvendig må aktiveres på nytt av deg.

Ytterligere informasjon om måten Google Analytics fungerer på og vilkårene for bruk og personvernreglene som er relevante for denne tjenesten, finner du på https://www.google.com/analytics/terms/no.html eller under https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=no. Vi vil også gjøre deg oppmerksom på at Google Analytics med utvidelsen anonymizeIP brukes på våre nettsider, og IP-adresser blir derfor kun viderebehandlet i en forkortet versjon for å utelukke personlige referanser.

b) Vi bruker Hotjar. Hva betyr det for deg?

Vår nettside bruker Hotjar. Hotjar er navnet på en analyseprogramvare fra Hotjar Ltd. Du kan få tilgang til nettstedet via http://www.hotjar.com. Adressen til selskapets hovedkvarter er: 3 Lyons Range- 20 Bisazza Street- Sliema SLM 1640 Malta. Programvaren gjør det mulig å analysere brukeratferden til våre besøkende, da ting som klikk, bevegelser med musen og lignende på nettsiden vår måles og analyseres. Informasjonen som samles inn av en sporingskode eller informasjonskapsler, overføres dermed til Hotjar-serveren. Denne informasjonen gjelder først og fremst enhetsrelaterte data som enhetens IP-adresse og e-postadressen din med for- og etternavn, hvis du har gjort denne informasjonen tilgjengelig for oss. Også størrelsen på enhetens skjerm, enhetstype og nettleserinformasjon som type og versjon, din geografiske plassering og ditt foretrukne språk på de viste nettstedene samles inn. Brukerinteraksjon blir også samlet inn, for eksempel hendelser med musen (bevegelse, plassering og klikk). Typiske loggfildata som domene, besøkte sider og dato og klokkeslett for besøket samles også inn via Hotjar. Den registrerte IP-adressen anonymiseres automatisk av Hotjar og lagres utelukkende i denne anonymiserte formen. I tillegg tildeles besøkende på nettstedet en "unique user identifier (UUID)". På denne måten kan Hotjar registrere tilbakevendende brukere av våre nettsider uten å måtte koble til personlige data til den (som IP-adresse). Programvaren bruker disse dataene til analyse og under visse omstendigheter bruker tilleggstjenester fra en tredjepart som Google Analytics. Disse tjenesteleverandørene kan behandle og lagre tilsvarende brukerdata. Når du bruker denne nettsiden godtar du bruken av Hotjar. Via lenken https: //www.hotjar.com/opt-out kan du forhindre Hotjars registrering og bruk av dataene dine. Vær også oppmerksom på de separate personvernreglene til andre tjenesteleverandører, for eksempel Google Analytics, i denne personvernerklæringen.

Vi vil av og til, ved hjelp av Hotjar, be deg om å gi informasjon anonymt som en del av en spørreundersøkelse. Vi trenger denne informasjonen for å kunne gjøre tilbudet mer interessant for deg og for å alltid kunne holde informasjonen vår oppdatert. Disse undersøkelsene er selvfølgelig frivillige, og informasjonen din samles inn anonymt og behandles konfidensielt. Det er utelukket å kunne identifisere brukere gjennom dette.

c) Vi bruker såkalte retargeting- eller remarketing-teknologier på våre nettsider. Hva betyr det?

Her registreres de innsamlede dataene med et pseudonym ved bruk av de aktuelle tjenestene og brukes utelukkende til statistisk analyse. Dataene som registreres via analyseprogramvaren samles ikke inn og kobles sammen for å lage brukerprofiler fra dem. Rettsgrunnlaget for å bruke tjenestene beskrevet nedenfor er artikkel 6 paragraf. 1 lit. f GDPR. Vi har en legitim interesse i å registrere og analysere de statistiske dataene, da de er nødvendige for å opprettholde tilgjengeligheten til og hele tiden optimalisere tjenestene og tilbudene vi har på nettsiden vår for våre kunder. I de enkelte avsnittene for hver av de aktuelle tjenestene i denne personvernerklæringen kan du finne ut hvordan du kan protestere mot analysen av dataene dine.

a) Vi bruker Google Analytics. Hva betyr dette for dataene dine?

Google Analytics Vi bruker Google Analytics på nettstedet vårt, en annonseanalysetjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics bruker såkalte «cookies», tekstfiler som lagres på din datamaskin og som via deg muliggjør en analyse av bruken av nettsiden (jf. 7). Informasjonen om din bruk av nettsiden, som genereres ved hjelp av en informasjonskapsel, overføres vanligvis til en av Googles servere i USA, hvor den også lagres. I tilfelle IP-anonymisering aktiveres på denne nettsiden, vil IP-adressen din bli forkortet av Google, men innenfor EUs medlemsland eller andre parter i avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Hele IP-adressen overføres kun unntaksvis til en av Googles servere i USA, hvor den forkortes. Google vil bruke denne informasjonen på vegne av eieren av dette nettstedet for å analysere din bruk av nettstedet, for å sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet og å gi nettstedets eier tilleggstjenester knyttet til bruken av nettstedet og bruken av Internett. IP-adressen som overføres fra nettleseren din innenfor rammen av Google Analytics vil ikke kobles til andre data fra Google. Ved hjelp av en tilsvarende innstilling av nettleserprogramvaren din kan du forhindre at informasjonskapsler lagres; Vi vil imidlertid påpeke at du i dette tilfellet kanskje ikke kan bruke alle funksjonene til nettstedet i sin fulle grad.

Retten til å protestere I tillegg kan du forhindre Googles innsamling av data generert av informasjonskapsler og som er relatert til din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) samt Googles behandling av disse dataene ved å laste ned og installere nettleserplugin-modulen som er tilgjengelig under følgende lenke (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Som et alternativ til å installere nettleserplugin-modulen, kan du forhindre innsamling av Google Analytics, primært i nettlesere på mobile enheter, ved å klikke på følgende lenke: Deaktiver Google Analytics På denne måten lagres en såkalt opt-out-cookie på enheten din, som i fremtiden hindrer Google Analytics i å samle inn data når du besøker denne nettsiden. Vær oppmerksom på at dersom du velger å slette informasjonskapsler i nettleserinnstillingene dine, kan dette føre til at opt-out-informasjonskapselen fra Google Analytics også blir slettet og om nødvendig må aktiveres på nytt av deg.

Ytterligere informasjon om måten Google Analytics fungerer på og vilkårene for bruk og personvernreglene som er relevante for denne tjenesten, finner du på https://www.google.com/analytics/terms/no.html eller under https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=no. Vi vil også gjøre deg oppmerksom på at Google Analytics med utvidelsen anonymizeIP brukes på våre nettsider, og IP-adresser blir derfor kun viderebehandlet i en forkortet versjon for å utelukke personlige referanser.

b) Vi bruker Hotjar. Hva betyr det for deg?

Vår nettside bruker Hotjar. Hotjar er navnet på en analyseprogramvare fra Hotjar Ltd. Du kan få tilgang til nettstedet via http://www.hotjar.com. Adressen til selskapets hovedkvarter er: 3 Lyons Range- 20 Bisazza Street- Sliema SLM 1640 Malta. Programvaren gjør det mulig å analysere brukeratferden til våre besøkende, da ting som klikk, bevegelser med musen og lignende på nettsiden vår måles og analyseres. Informasjonen som samles inn av en sporingskode eller informasjonskapsler, overføres dermed til Hotjar-serveren. Denne informasjonen gjelder først og fremst enhetsrelaterte data som enhetens IP-adresse og e-postadressen din med for- og etternavn, hvis du har gjort denne informasjonen tilgjengelig for oss. Også størrelsen på enhetens skjerm, enhetstype og nettleserinformasjon som type og versjon, din geografiske plassering og ditt foretrukne språk på de viste nettstedene samles inn. Brukerinteraksjon blir også samlet inn, for eksempel hendelser med musen (bevegelse, plassering og klikk). Typiske loggfildata som domene, besøkte sider og dato og klokkeslett for besøket samles også inn via Hotjar. Den registrerte IP-adressen anonymiseres automatisk av Hotjar og lagres utelukkende i denne anonymiserte formen. I tillegg tildeles besøkende på nettstedet en "unique user identifier (UUID)". På denne måten kan Hotjar registrere tilbakevendende brukere av våre nettsider uten å måtte koble til personlige data til den (som IP-adresse). Programvaren bruker disse dataene til analyse og under visse omstendigheter bruker tilleggstjenester fra en tredjepart som Google Analytics. Disse tjenesteleverandørene kan behandle og lagre tilsvarende brukerdata. Når du bruker denne nettsiden godtar du bruken av Hotjar. Via lenken https: //www.hotjar.com/opt-out kan du forhindre Hotjars registrering og bruk av dataene dine. Vær også oppmerksom på de separate personvernreglene til andre tjenesteleverandører, for eksempel Google Analytics, i denne personvernerklæringen.

Vi vil av og til, ved hjelp av Hotjar, be deg om å gi informasjon anonymt som en del av en spørreundersøkelse. Vi trenger denne informasjonen for å kunne gjøre tilbudet mer interessant for deg og for å alltid kunne holde informasjonen vår oppdatert. Disse undersøkelsene er selvfølgelig frivillige, og informasjonen din samles inn anonymt og behandles konfidensielt. Det er utelukket å kunne identifisere brukere gjennom dette.

c) Vi bruker såkalte retargeting- eller remarketing-teknologier på våre nettsider. Hva betyr det?

Vi bruker såkalte retargeting- eller remarketingteknologier på nettsidene våre. Dette er en sporingsmetode innen nettmarkedsføring, hvor brukere av en nettside blir flagget og deretter adressert på nytt på andre nettsider med målrettede annonser. Vi bruker denne nye teknologien for å skape et mer attraktivt tilbud og for å informere deg om aktuelle tilbud og huske disse tilbudene du allerede har sett på i vår nettbutikk. Følgende henholdsvis retargeting eller remarking-teknologier brukes: – Google DoubleClick remarketingpiksel – Google AdWords-remarketing - Criteo - Facebook remarketing – Google AdWords-konverteringssporing - OptinMonster

Teknisk sett lagres en ekstra informasjonskapsel på datamaskinen din avhengig av retargeting-tjenesten, eller det brukes informasjonskapsler som allerede er lagret i nettleseren din (jf. 7), som vanligvis identifiserer deg, datamaskinen eller nettleseren din anonymt som internettbruker via så -kalt cookie-ID eller fører en logg over surfeatferden din, spesielt hvilke sider du har besøkt hos oss. Denne informasjonskapselen kan deretter leses og analyseres av målrettingsleverandørene som vi samarbeider med (se nedenfor). Dette betyr at du også vil bli vist reklame for våre produkter eller anbefalinger av sammenlignbare produkter fra tredjeparter på andre nettsteder, for eksempel som personlige bannerannonser.

I DoubleClick-remarketingpiksel- og Facebook-remarketingtjenestene fyller nettfeil en funksjon som ligner på informasjonskapsler (jf. 7). Web-bugs videresender IP-adressen din, Internett-adressen (URL), tidspunktet da web-buggen ble sett, nettlesertypen din og tidligere lagret informasjonskapselinformasjon til en webserver.

Dataene som er samlet inn via informasjonskapsler om din surfeatferd kan ikke brukes til å identifisere deg personlig som bruker av våre nettsider. Vi bruker kun dataene til å forbedre tilbudet vårt og analysere brukeratferd på nettsidene våre (f.eks. reaksjoner på reklamekampanjer); ingen annen bruk eller utlevering til tredjeparter finner sted. Disse dataene er anonyme og er ikke knyttet til personlige data på datamaskinen din eller til en database.

Alle tjenestene som er oppført nedenfor brukes til reklame- og markedsføringsformål med sikte på å gjøre tilbudet vårt mer attraktivt og gi deg en god handleopplevelse. Som beskrevet for de enkelte tjenestene tar vi din rett til databeskyttelse på alvor, da du kan velge bort alle tjenester, og da vi informerer deg om personvernreglene på forhånd. Rettsgrunnlaget for de nevnte databehandlingsprosessene er artikkel 6 para. 1 lit. f GDPR.

Google DoubleClick-remarketingpiksel og Google AdWords-remarketing eller «Lignende målgrupper» Vi bruker DoubleClick-remarketingpikselen og Google AdWords-remarketing eller "Lignende målgrupper" på nettstedet vårt, begge tjenestene til Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ved å bruke disse tjenestene kan vi tilby deg med reklamemeldinger i forbindelse med nettbutikken vår, for eksempel vise interessante produkttilbud på nettsidene til andre leverandører som også bruker disse tjenestene fra Google ("Partnere" i Google Displaynettverk). I tillegg kan vi ved hjelp av Google AdWords remarketing gi deg et varsel på nettsidene til andre leverandører som er en del av Google Displaynettverk og minne deg på å fullføre bestillingen hvis du nylig har kansellert en bestilling i nettbutikken vår . Dette gjøres ved å bruke informasjonskapselteknologi (jf. 7).

I tillegg lagrer Google en liten fil med en tallsekvens (såkalt cookie-ID) i nettleseren din for å huske deg som besøkende på nettstedet vårt og for å registrere ytterligere anonyme data om bruken av nettsidene våre. Vi lagrer informasjonskapsel-ID-en, som kun tjener til å tydelig identifisere nettleseren din og ikke til å identifisere deg personlig. Dine personopplysninger er verken registrert eller lagret på disse tjenestene.

Vi bruker også Google remarketing på tvers av enheter. Dette betyr at hvis du for eksempel begynner å handle i nettbutikken vår på smarttelefonen din og fullfører den på den bærbare datamaskinen, kan vi også nå deg på den andre enheten du bruker med de nevnte personlig tilpassede reklamemeldingene. Dette skjer imidlertid bare hvis du har gitt Google samtykke til at nettleserloggen din fra Google kan kobles til Google-kontoen din, og informasjon fra Google-kontoen din brukes til å tilpasse annonsene du ser på Internett . I dette tilfellet bruker Google dataene fra de registrerte brukerne sammen med data fra Google Analytics for å lage og definere målgruppelister for remarketing på tvers av enheter. Google Analytics sporer Google-godkjente ID-er på disse brukerne for å støtte denne funksjonen. Disse dataene fra Google er midlertidig koblet til Google Analytics-dataene våre for å danne vår målgruppe.

Sjekk personverninnstillingene for Google-kontoen din for å forhindre at Google kobler nett- og appleserloggen din til Google-kontoen din.

For å minne deg om din avbrutte bestilling i nettbutikken vår via en melding, overføres ingen personopplysninger til Google, men i stedet bare det faktum at du har ønsket å legge inn en bestilling hos oss i nettbutikken via den registrerte cookie-IDen, men har kansellert bestillingen, og til slutt overføres også totalprisen på den tiltenkte bestillingen ("vognoverføring")..

Ytterligere informasjon om Googles remarketingtjenester, om detaljene for databehandling via disse tjenestene og Googles tilsvarende personvernregler finner du her: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Googles bruk av informasjonskapsler Du kan deaktivere cookies permanent ved å laste ned og installere den tilgjengelige nettleserpluginen på følgende lenke (https://www.google.com/settings/ads/plugin) eller du kan klikke på den tilsvarende innsigelseslenken i den grå uthevede boksen lenger ned i denne delen og i så fall følg de detaljerte instruksjonene som vises. Ved å bruke Googles annonseinnstillinger kan du bestemme hvilke annonser du skal se og deaktivere interessebaserte annonser.

Criteo I tillegg integrerer vi Criteo-tjenester ("Criteo"), en tjeneste fra Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike (http://www.criteo.com/no). Dette handler også om en retargeting-tjeneste som beskrevet generelt ovenfor, som samler mange flere tredjeparter i et nettverk for å kunne levere størst mulig bredde av brukerrelaterte annonser og andre annonseringsmidler.

Når du besøker nettsidene våre, lagrer Criteo en anonym nettleserinformasjonskapsel ("tagging") i nettleseren din. Som «tagget» bruker får du da en anonym identifikator, men ifølge Criteo blir ingen personopplysninger registrert. Denne nettleserinformasjonskapselen sporer kun produktene du ser på på nettsidene våre eller nettsidene du har besøkt. Ved å bruke nettleserinformasjonskapselen er det mulig å gjenkjenne deg når du besøker andre nettsteder hvis eiere også bruker Criteo, og på disse sidene for å vise deg målrettede og interesserelaterte annonser fra oss.

Ytterligere informasjon om Criteo, om detaljene i databehandlingen av denne tjenesten og Criteos tilsvarende personvernpolicy finner du her: http://www.criteo.com/privacy/.

For å deaktivere bruken av Criteo i nettleseren din, klikk på den tilsvarende lenken i boksen lenger ned i denne delen, uthevet i grått.

Facebook remarketing

For retargeting og remarketingformål bruker vi også "Custom Audiences" på våre nettsider, en tjeneste fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Ved hjelp av denne tjenesten kan vi kommunisere med deg målrettet med annonsering, da det settes inn såkalte Facebook-adds for besøkende på våre nettsider når du besøker det sosiale nettverket Facebook.

I tillegg har vi også implementert såkalte remarketingpiksler fra Facebook på våre nettsider. Når du besøker våre nettsider etableres en direkte forbindelse til Facobooks servere via Pixel. Facebook kan identifisere deg ved hjelp av nettleser-IDen, da denne er knyttet til andre lagrede data på Facebook som er lagret om brukerkontoen din. Facebook leverer deretter individualiserte annonser fra oss på tidslinjen din eller andre steder på Facebook-profilen din som er skreddersydd for dine behov.

Vi er selv ikke i stand til å identifisere deg personlig via Facebook-pikselen, da ingen ytterligere personopplysninger lagres hos oss via Facebooks remarketingpiksel bortsett fra nettleser-IDen din.

Du kan finne mer informasjon om Custom Audiences fra Facebook, om detaljene for databehandlingen av denne tjenesten og Facebooks personvernpolicy her: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan deaktivere bruken av Facebook Remarketing ved å klikke på denne lenken og dermed installere en opt-out cookie, som hindrer ytterligere datainnsamling via Facebook Remarketing på sidene våre.

Retten til å protestere Hvis du ikke ønsker å bli vist reklame generert av den aktuelle målrettingstjenesten, kan du motsette deg bruken av retargeting-teknologi på våre nettsider ved å slette informasjonen din hos den aktuelle målrettingstjenesten. De tilsvarende lenkene til nettsidene til målrettingstjenestene som samarbeider med oss finner du her: Google DoubleClick Remarketing Pixel og Google AdWords Remarketing eller «lignende målgrupper» Criteo Facebook remarketing

Du kan lese om detaljene for databehandling for den aktuelle målrettingstjenesten i tjenestens personvernpolicy, som vi har lenket til for deg på forhånd. Ved å klikke på lenken får du informasjon om hvordan du kan protestere mot bruk av målrettingstjenester på datamaskinen din.

Google AdWords konverteringssporing Vi bruker også Google Adwords-konverteringssporingsfunksjonen på nettstedet vårt, en tjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Når du klikker på en AdWords-annonse plassert av Google, lagres en såkalt konverteringssporingsinformasjonskapsel på datamaskinen din. Denne informasjonskapselen er gyldig i 30 dager og inneholder ingen personopplysninger, så vi kan ikke identifisere deg personlig.

Ved hjelp av konverteringssporing kan vi og Google også se hvilke AdWords-annonser du har klikket på og om du har blitt henvist til nettsidene våre via annonsen, dersom du besøker nettsiden vår og gyldigheten av informasjonskapselen ennå ikke er utløpt. Vi mottar vår egen separate informasjonskapsel fra Google, som er forskjellig fra informasjonskapslene som brukes av andre kunder av denne Google-tjenesten, slik at vi kan utføre en måling av rekkevidden til bare våre informasjonskapsler og ikke over alle kundenettstedene til Google AdWord-tjenesten. Formålet med informasjonskapselen er å lage sin egen konverteringsstatistikk over kunder som besøker nettsidene våre via AdWords-annonser.

For å velge bort å delta i Google AdWords-konverteringssporing, må du deaktivere lagringen av Google-sporingskapsler ved å velge den relevante innstillingen i nettleseren din. På den måten vil du ikke bli inkludert i vår konverteringssporingsstatistikk.

Ytterligere informasjon om Google AdWords konverteringssporing, om detaljene for databehandlingen av denne tjenesten og Googles tilsvarende personvernregler finner du her: https://www.facebook.com/about/privacy/.

OptinMonster For at vi skal gjøre ytterligere tilbud tilgjengelig for deg på vår nettside over Overlays, bruker vi programvaren Optinmonster fra tjenesteleverandøren Retyp LLC. 3701 Savoy Ln West Palm Beach, FL 33417 Florida, USA. Du kan lese detaljer om håndteringen av dine personopplysninger på Optinmonster samt dine rettigheter i denne forbindelse i Optinmonsters personvernerklæring.

d) Vi bruker Bing-annonser. Hva betyr det for deg?

Dette nettstedet bruker remarketingteknologien "Bing Ads" fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). Microsoft lagrer en informasjonskapsel på datamaskinen din ("konverteringsinformasjonskapsel") hvis du har nådd nettstedet vårt via en Microsoft Bing-annonse. Microsoft- og Bing Ads-kunder, som oss, kan gjenkjenne at annonsen har blitt klikket og omdirigert til nettstedet deres. På denne måten kan de omdirigere kunder gjennom målrettede produktanbefalinger og interessebasert annonsering på Microsoft og andre «Bing Ads»-sider.

Den innsamlede informasjonen kan også brukes til å generere konverteringsstatistikk ved hjelp av konverteringsinformasjonskapsler. Vi får vite det totale antallet brukere som klikket på en Microsoft Bing-annonse og ble omdirigert til nettstedet vårt. I tillegg samles det inn ytterligere anonyme data (f.eks. antall sidevisninger og tidsbruk på nettsidene). Vi mottar ingen informasjon som personlig identifiserer brukere.

Rettigheter

Du kan melde deg av å motta interessebasert annonsering fra Microsoft ved å gå til den aktuelle Mircosofts bortvalgsside: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Du kan også forhindre innsamling av data fra Bing Ads ved å deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler i nettleserens innstillinger (se 7.)

Ytterligere informasjon om Microsofts retningslinjer for personvern og informasjonskapslene som Microsoft bruker, finner du i Microsofts retningslinjer for personvern: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

[Tilbake til toppen]

9. Vi bruker programvare for å koble databasene våre sammen. Hva betyr det for deg?

På nettstedet vårt bruker vi Zapier-tjenesten til å overføre data mellom databaser og applikasjoner: Zapier Inc., 548 Market Str. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, USA. Her leverer Zapier grensesnitt som gjør det mulig å overføre og oversette databaseinformasjon mellom de enkelte systemene.

I denne sammenhengen kan dataene du har lagret også overføres til Zapier Inc. Overføringen skjer utelukkende for å administrere og organisere våre databaser og applikasjoner, og det juridiske grunnlaget for å behandle personopplysninger ved bruk av Zapier er Art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Du finner mer informasjon om Zapiers personvernpolicy på https://zapier.com/privacy/.

[Tilbake til toppen]

10. Push-varsler

Hvis du aktiverer push-varslinger for denne nettsiden gjennom "Signaliser"-tjenesten, vil en funksjon i nettleseren eller mobiloperativsystemet ditt bli brukt til å gi deg varslene. Kun anonyme eller synonyme data overføres for sending av meldinger. Avhengig av konfigurasjonen av nettstedet, kan dette være: • Synonymer bruker-ID: en tilfeldig generert verdi (eksempel: 108bf9a85547edb1108bf9a85547edb1) lagret i en sporingsinformasjonskapsel-ID • Synonyme digitale fingeravtrykk, synonyme mobilenhetskoder og, hvis aktuelt, synonyme identifikatorer på tvers av enheter. Disse dataene behandles kun for å levere meldingene du abonnerer på og for å gjøre meldingsrelaterte innstillinger. Vi ber om ditt samtykke til å lagre disse dataene. I dette tilfellet er det rettslige grunnlaget for databehandling artikkel 6, ledd 1, tent. GDPR. Du kan motsette deg å motta meldinger når som helst via innstillingene i nettleseren eller mobilenheten din. Informasjon om å velge bort push-varsler finner du her. For å kunne designe innholdet i push-varslinger for deg bruker vi preferansene som er samlet inn på grunnlag av en Synonyme-brukerprofil ved hjelp av sporingspiksler og med samtykke også ved hjelp av informasjonskapsler og kombinerer varslings-IDen din med brukerprofilen på nettstedet utelukkende med det formål å sende personlige meldinger. Sporingsteknologien brukes også til statistisk analyse av meldinger på våre vegne. På denne måten kan det fastslås om en melding er levert og om den er klikket. Disse dataene behandles og lagres utelukkende i Tyskland på våre vegne av etracker GmbH i Hamburg, som leverer Signalize-tjenesten, og er derfor underlagt strenge tyske og europeiske databeskyttelseslover og -standarder. I denne forbindelse har etracker-meldinger blitt uavhengig verifisert, sertifisert og berettiget til å bære ePrivacyseal databeskyttelsesseglet.

Databehandlingen for statistisk analyse av meldingene samt optimalisering av fremtidige meldinger er basert på vår legitime interesse for personlig direktereklame i samsvar med artikkel 6 paragraf. GDPR. Siden personvernet til våre besøkende er svært viktig for oss, vil dataene som kan muliggjøre en referanse til en enkelt person, for eksempel IP-adresse, pålogging eller enhets-IDer, anonymiseres eller synonymiseres så snart som mulig. En direkte personlig henvisning er utelukket. Data vil ikke bli brukt til andre formål, vil ikke bli kombinert med andre data og vil ikke bli gitt videre til tredjeparter. Du kan når som helst protestere mot databehandlingen beskrevet ovenfor..

[Tilbake til toppen]

11. Rettigheter for berørte personer

Hvis personopplysninger om deg behandles, er du en berørt fysisk person i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheter overfor behandlingsansvarlig:

Informasjon, retting, begrensning av behandling og sletting Du har til enhver tid rett til å få informasjon gratis om dine personopplysninger lagret av oss, deres opprinnelse og mottakere samt formålet med å behandle dem via våre nettsider. I tillegg har du rett til å rette, slette og begrense behandlingen av dine personopplysninger, dersom de juridiske forutsetningene for dette er oppfylt.

Rett til å få overført data Du har rett til å motta personopplysningene om deg som du har gjort tilgjengelig for oss i et strukturert, felles, maskinlesbart format. Vi kan overholde denne rettigheten ved å gjøre tilgjengelig en csv-eksport av kundedataene vi har behandlet om deg.

Retten til informasjon Dersom du har håndhevet din rett til å korrigere, slette eller begrense databehandlingen overfor den behandlingsansvarlige, er denne forpliktet til å varsle alle mottakere som har fått dine personopplysninger om denne rettingen eller slettingen av dataene eller begrensningen av databehandlingen, med mindre viser seg å være umulig eller innebærer en uforholdsmessig innsats.

Du har rett til å få informasjon om disse mottakerne fra den ansvarlige.

Retten til å protestere Av grunner som kan tilskrives din spesielle situasjon, har du rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger i henhold til art. 6 stk. 1 lit. e eller tent. GDPR; dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene.

Behandlingsansvarlig vil ikke lenger behandle personopplysningene om deg, med mindre han kan påvise tvingende beskyttelsesverdige grunner for behandling av dataene dine som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og frihet, eller databehandlingen tjener til å håndheve, utøve eller forsvare rettskrav.

Hvis dine personopplysninger behandles for direkte reklame, har du rett til når som helst å motsette deg at dine personopplysninger behandles for slike reklameformål; dette gjelder også profilering, dersom det er i forbindelse med en slik form for direkteannonsering.

Hvis du protesterer mot databehandling med det formål å direktereklame, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene knyttet til deg for dette formålet.

Uavhengig av direktiv 2002/58/EF, har du mulighet, i forbindelse med bruk av informasjonssamfunnstjenester, til å utøve din rett til å protestere ved hjelp av automatiserte prosedyrer som bruker tekniske spesifikasjoner.

Tilbaketrekking av samtykke I tillegg kan du når som helst tilbakekalle samtykket du har gitt oss med virkning for fremtiden under kontaktinformasjonen som er oppgitt.

Automatisert beslutningstaking på individuell basis, inkludert profilering Du har rett til ikke å bli underlagt en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisk behandling – inkludert profilering – som har rettslig virkning for deg eller har tilsvarende betydelig negativ innvirkning på deg. Dette gjelder ikke dersom vedtaket

(1) er nødvendig for å inngå eller oppfylle en kontrakt mellom deg og behandlingsansvarlig, (2) er tillatt i henhold til EU-retten eller loven i medlemsstatene som den behandlingsansvarlige er underlagt og at loven inneholder tilstrekkelige tiltak for å beskytte dine rettigheter og friheter og dine legitime interesser, eller (3) skjer med ditt uttrykkelige samtykke.

Disse avgjørelsene kan imidlertid ikke baseres på spesielle kategorier av personopplysninger i samsvar med artikkel 9, ledd 1, GDPR, med mindre artikkel 9, ledd 2, lit. a eller g gjelder og rimelige tiltak er iverksatt for å beskytte rettigheter og friheter og dine legitime interesser.

Når det gjelder tilfellene nevnt i (1) og (3), iverksetter den behandlingsansvarlige rimelige tiltak for å ivareta rettighetene og frihetene samt dine legitime interesser, som som et minimum inkluderer retten til å etterkomme en persons inngripen mht. den behandlingsansvarliges del, for å fremlegge sitt eget standpunkt og å angripe avgjørelsen.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Uten at det berører andre administrative eller juridiske rettsmidler, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten du bor i, din arbeidsplass eller stedet for den påståtte krenkelsen, hvis du mener at behandlingen av opplysningene angående deg , er i strid med EUs databeskyttelsesforordning.

Tilsynsmyndigheten der klagen fremmes, informerer klageren om status og resultater av klagen, herunder muligheten for rettsmiddel iht. 78 GDPR.

[Tilbake til toppen]

12. Endring av personvernreglene våre

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen uansett årsak og uten forvarsel. Informer deg derfor regelmessig på denne siden om endringer i denne personvernerklæringen.

[Tilbake til toppen]

13. Informasjon om behandling av personopplysninger

Navn og kontaktinformasjon til ansvarlig person og virksomhetens veileder

Denne personvernerklæringen gjelder for behandling av personopplysninger av: Behandlingsansvarlig: TecTake AS (heretter "TecTake"), Fjordalleen 16, Aker Brygge, 0250 Oslo, Norge. Telefon: +47 21 03 77 85 E-post: mail@tectake.no TecTakes dataansvarlig kan kontaktes via mail@tectake.no.

Innsamling og registrering av personopplysninger og typen og formålet med behandlingen

For gjennomføring av konkurranser samler vi inn følgende informasjon: E-post Fornavn, etternavn Adresse (kun konkurransevinneren) Brukernavn på Facebook Facebook-ID Facebook-profilbilde

For gjennomføring av konkurranser samler vi inn følgende informasjon: Data samles inn for å Muliggjøre deltakelse i konkurransen Trekk vinneren av konkurransen Kontakt deltakerne (f.eks. for å informere vinneren) For statistisk evaluering av konkurransen

Ovennevnte informasjon registreres på din forespørsel og kreves i henhold til artikkel 6, ledd 1, s. 1, bokstav b GDPR for ovennevnte formål for deltakelse i konkurranser, trekning av vinnere, utdeling av premier og korrespondanse med deltakerne.

I tillegg vil vinnerens brukernavn bli publisert på Facebook i kommentarfeltet. Det rettslige grunnlaget for å informere vinneren om konkurransen om overskuddet er artikkel 6, ledd 1, s. 1, bokstav b GDPR. Annet rettslig grunnlag for publisering av brukernavnet på Facebook er artikkel 6, ledd 1, s. 1, bokstav f GDPR. Den legitime interessen i publikasjonen er å dokumentere resultatene av konkurransen og informere alle deltakere om at konkurransen er avsluttet.

Rett til å protestere: Du har når som helst mulighet til å protestere mot publisering av brukernavnet ditt på Facebook. Du kan bruke kontaktinformasjonen ovenfor for dette.

Personopplysninger vi samler inn lagres så lenge det er nødvendig for de ovennevnte formålene og slettes deretter dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle kommersielle eller skattemessige forpliktelser (kommersiell lov, straffelov eller skatt) som er pålagt oss i samsvar med artikkel 6 paragraf 6. ... 1, s. 1, bokstav c BNPR, eller hvis du har gitt ditt samtykke til behandlingen av artikkel 6, ledd 1, s. 1, bokstav a GDPR.

Offentliggjøring til tredjeparter

Din personlige informasjon vil ikke bli utlevert til tredjeparter annet enn for formålene beskrevet nedenfor.

For å trekke en vinner bruker TecTake uttrekningsverktøyet "Fanpage Karma Glücksfee" av Uphill GmbH, Oranienstr. 188, 10999 Berlin, Tyskland. For dette formålet overføres informasjonen fra konkurransebidraget via Facebook API i Fanpage Karma Tool og deretter evaluert ved hjelp av forhåndsdefinerte kriterier. Profilene til Facebook-brukere som kan ha vunnet konkurransen i henhold til disse kriteriene, vises deretter til TecTake (inkludert navn, profilbilde og en lenke til profilen). I tillegg slettes dupliserte innlegg (når en bruker sender inn flere kommentarer). Systemet velger deretter en tilfeldig vinner basert på en Java-funksjon for tilfeldige verdier. Denne informasjonen er kun tilgjengelig for TecTake når informasjonen er innhentet og lagres ikke av tjenesteleverandøren.

Det rettslige grunnlaget for bruk av en slik tjeneste er artikkel 6, ledd 1, s. 1, bokstav b GDPR for å trekke vinneren av konkurransen. Opplysningene kan ikke brukes av Uphill GmbH til andre formål enn de som er nevnt.

Den registrertes rettigheter

Det har du rett til

i samsvar med artikkel 7 3 GDPR, å trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Dette betyr at vi i fremtiden ikke vil kunne fortsette behandlingen basert på dette samtykket; i samsvar med artikkel 15 GDPR, for å få tilgang til dine personopplysninger behandlet av oss. Du har rett til informasjon om formålet med behandlingen, hvilke kategorier av personopplysninger det er snakk om, kategoriene av mottakere som dataene er utlevert til eller skal utleveres til, forventet periode for lagring av personopplysninger, eksistensen av retten til å be om retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling eller å motsette seg slik behandling, til å sende inn en klage, som til deres kilde, dersom personopplysninger ikke samles inn av oss og eksistensen av automatiserte beslutninger, inkludert profilering av minst i disse tilfellene bør være meningsfull informasjon om detaljene; i samsvar med artikkel 16 GDPR, uten unødig forsinkelse å motta uriktige personopplysninger angående dine korrigerte og supplerende ufullstendige personopplysninger; i samsvar med artikkel 17 GDPR, for å få slettet dine personopplysninger i den grad behandlingen er nødvendig for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjonsfrihet, for å oppfylle en juridisk forpliktelse, av hensyn til betydelig offentlig interesse, eller å etablere, hevde eller forsvare rettskrav i samsvar med artikkel 18 GDPR, at personopplysningene krever at behandlingen begrenses, hvis du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene, er behandlingen ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene og vi ikke lenger trenger personopplysningene for formålene med behandlingen, men du trenger dem for å kunne etablere, utøve eller forsvare rettskrav, eller hvis du i henhold til artikkel 21 GDPR protesterer mot behandlingen i henhold til artikkel 20 BNPR, for å innhente personopplysninger om deg og at du har gitt oss i et strukturert, mye brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre data til en annen behandlingsansvarlig og i henhold til artikkel 77 i GDPR, å sende inn klager til en tilsynsmyndighet. Dette vil bli gjort til tilsynsmyndigheten der du har din bolig eller din arbeidsplass eller kontor.

Rett til å protestere

Hvis behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for våre legitime interesser i henhold til artikkel 6, paragraf. 1, s. 1, bokstav f GDPR, i samsvar med artikkel 21 GDPR, har du rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger av grunner knyttet til din spesielle situasjon. Hvis du protesterer, vil vi ikke behandle dine personopplysninger med mindre vi kan påvise overbevisende legitime grunner for å behandle det veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller om det er med det formål å fastsette, praktisere eller forsvare rettslige krav.

Hvis du ønsker å protestere mot behandlingen, kan du sende en e-post til mail@tectake.no

[Tilbake til toppen]

14. Informasjon om databeskyttelse for konkurranser

Informasjon om behandling av personopplysninger

Navn og kontaktinformasjon til ansvarlig person og virksomhetens veileder Denne personvernerklæringen gjelder for behandling av personopplysninger av:

Behandlingsansvarlig: TecTake AS (heretter "TecTake"), Fjordalleen 16, Aker Brygge, 0250 Oslo, Norge.

Telefon: +47 21 03 77 85 E-post: mail@tectake.no

Innsamling og registrering av personopplysninger og typen og formålet med behandlingen For gjennomføring av konkurranser samler vi inn følgende informasjon:

E-post Fornavn, etternavn Adresse (kun konkurransevinner) Brukernavn på Facebook, Facebook-ID, Facebook-profilbilde

Data samles inn for å Muliggjøre deltakelse i konkurransen; Trekke vinneren av konkurransen; Kontakte deltakerne (f.eks. for å informere vinneren); For statistisk evaluering av konkurransen. Ovennevnte informasjon registreres på din forespørsel og kreves i henhold til artikkel 6, ledd 1, s. 1, bokstav b GDPR for ovennevnte formål for deltakelse i konkurranser, trekning av vinnere, utdeling av premier og korrespondanse med deltakerne.

I tillegg vil vinnerens brukernavn bli publisert på Facebook i kommentarfeltet. Det rettslige grunnlaget for å informere vinneren om konkurransen om overskuddet er artikkel 6, ledd 1, s. 1, bokstav b GDPR. Annet rettslig grunnlag for publisering av brukernavnet på Facebook er artikkel 6, ledd 1, s. 1, bokstav f GDPR. Den legitime interessen i publikasjonen er å dokumentere resultatene av konkurransen og informere alle deltakere om at konkurransen er avsluttet.

Rett til å protestere: Du har når som helst mulighet til å protestere mot publisering av brukernavnet ditt på Facebook. Du kan bruke kontaktinformasjonen ovenfor for dette. Personopplysninger vi samler inn lagres så lenge det er nødvendig for de ovennevnte formålene og slettes deretter dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle kommersielle eller skattemessige forpliktelser (kommersiell lov, straffelov eller skatt) som er pålagt oss i samsvar med artikkel 6 paragraf 6. ... 1, s. 1, bokstav c BNPR, eller hvis du har gitt ditt samtykke til behandlingen av artikkel 6, ledd 1, s. 1, bokstav a GDPR.

Offentliggjøring til tredjeparter Din personlige informasjon vil ikke bli utlevert til tredjeparter annet enn for formålene beskrevet nedenfor.

For å trekke en vinner bruker TecTake tegneverktøyet "Fanpage Karma Glücksfee" av Uphill GmbH, Oranienstr. 188, 10999 Berlin, Tyskland. For dette formålet overføres informasjonen fra konkurransebidraget via Facebook API i Fanpage Karma Tool og deretter evaluert ved hjelp av forhåndsdefinerte kriterier. Profilene til Facebook-brukere som kan ha vunnet konkurransen i henhold til disse kriteriene, vises deretter til TecTake (inkludert navn, profilbilde og en lenke til profilen). I tillegg slettes dupliserte innlegg (når en bruker sender inn flere kommentarer). Systemet velger deretter en tilfeldig vinner basert på en Java-funksjon for tilfeldige verdier. Denne informasjonen er kun tilgjengelig for TecTake når informasjonen er innhentet og lagres ikke av tjenesteleverandøren.

Det rettslige grunnlaget for bruk av en slik tjeneste er artikkel 6, ledd 1, s. 1, bokstav b GDPR for å trekke vinneren av konkurransen. Opplysningene kan ikke brukes av Uphill GmbH til andre formål enn de som er nevnt.

Den registrertes rettigheter Det har du rett til

i samsvar med artikkel 7 3 GDPR, å trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Dette betyr at vi i fremtiden ikke vil kunne fortsette behandlingen basert på dette samtykket;

i samsvar med artikkel 15 GDPR, for å få tilgang til dine personopplysninger behandlet av oss. Du har rett til informasjon om formålet med behandlingen, kategoriene av personopplysninger det er snakk om, kategoriene av mottakere som opplysningene er utlevert til eller skal publiseres til, forventet periode for lagring av personopplysninger, eksistensen av retten til å be om retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling eller å motsette seg slik behandling, til å sende inn en klage, som til deres kilde, dersom personopplysninger ikke samles inn av oss og eksistensen av automatiserte beslutninger, inkludert profilering av minst i disse tilfellene bør være meningsfull informasjon om detaljene; i samsvar med artikkel 16 GDPR, uten unødig forsinkelse å motta uriktige personopplysninger angående dine korrigerte og supplerende ufullstendige personopplysninger; i samsvar med artikkel 17 GDPR, for å få slettet dine personopplysninger i den grad behandlingen er nødvendig for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjonsfrihet, for å oppfylle en juridisk forpliktelse, av hensyn til betydelig offentlig interesse, eller å etablere, hevde eller forsvare juridiske krav; i samsvar med artikkel 18 GDPR, at personopplysningene krever at behandlingen begrenses, hvis du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene, er behandlingen ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene og vi ikke lenger trenger personopplysningene for formålene med behandlingen, men du trenger dem for å kunne etablere, utøve eller forsvare rettskrav, eller hvis du, i henhold til artikkel 21 GDPR, protesterer mot behandlingen; i henhold til artikkel 20 BNPR, for å innhente personopplysninger om deg og at du har gitt oss i et strukturert, mye brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre data til en annen behandlingsansvarlig og i henhold til artikkel 77 i GDPR, å sende inn klager til en tilsynsmyndighet. Dette vil bli gjort til tilsynsmyndigheten der du har din bolig eller din arbeidsplass eller kontor.

Rett til å protestere Hvis behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for våre legitime interesser i henhold til artikkel 6, paragraf. 1, s. 1, bokstav f GDPR, i samsvar med artikkel 21 GDPR, har du rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger av grunner knyttet til din spesielle situasjon. Hvis du protesterer, vil vi ikke behandle dine personopplysninger med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime behandlingsgrunnlag som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller om det er med det formål å fastsette, utøve eller forsvare juridiske krav.

Hvis du ønsker å protestere mot behandlingen, kan du sende en e-post til mail@tectake.no .

[Tilbake til toppen]

15. Vi bruker programvare for å beskytte nettstedet vårt mot spam. Hva betyr det for deg?

For å beskytte kontaktskjemaer på nettstedet vårt bruker vi "reCAPTCHA"-tjenesten fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, heretter kalt "Google". Ved å bruke denne teknologien er vi i stand til å avgjøre om inndata til kontaktskjemaene våre ble laget av et menneske eller ble misbrukt av automatisert maskinbehandling.

For å avgjøre om inndataene ble gjort av et menneske, samles følgende data inn av Google, blant annet når du besøker nettstedet vårt: nettleserbrukeragent, IP-adresse, skjerm- og vindusoppløsning, nettleserspråkinnstilling, tidssone, oppholdstid, installerte nettleserplugins , Google-konto, hvis de er logget på Google, inndata og musebevegelser på reCAPTCHA-flater. Disse dataene hentes kun hvis du har aktivert i nettleseren din at JavaScript-kode kan lastes automatisk. Hvis du har deaktivert lasting av JavaScript i nettleseren din, vil ingen data bli sendt til Google, men heller ikke i dette tilfellet vil funksjonene til nettstedet vårt sikret av "reCAPTCHA"-tjenesten være tilgjengelig for deg.

Bruk av "reCAPTCHA"-tjenesten er underlagt Googles vilkår for bruk: https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/.

Det rettslige grunnlaget for den beskrevne behandlingen av data er art. 6 stk. 1 lit. c GDPR i forhold til Natur. 32 GDPR. Funksjonen "reCAPTCHA" tjener til å beskytte systemene våre og dermed også personopplysningene som er lagret på dem mot angrep fra automatiserte maskininndata (f.eks. fra såkalte bots).

16. Vi samarbeider med Trustpilot

Trustpilot.no samler anmeldelser om oss slik at potensielle kunder og andre interesserte kan danne seg et inntrykk av oss. Når du handler hos oss, samtykker du til at Trustpilot samler inn data om kjøpet ditt slik at du også kan anbefale oss. Du kan lese mer om Trustpilot på Trustpilot.no.

[Tilbake til toppen]